Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji souhlas společnosti Mast-Jaegermeister CZ s.r.o. se sídlem: Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 46990054, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 101387, (dále jen „Mast-Jaegermeister CZ“), jakožto správci, se zpracováním mnou  poskytnuté e‐mailové adresy, jako osobního údaje (dále jen „osobní údaje“), za účelem zasílání obchodních sdělení (informace o novinkách, slevách a akcích).

Tento souhlas uděluji na dobu tří let od jeho udělení, nejdéle však do doby odvolání tohoto souhlasu, což mohu učinit kdykoliv.

Mast-Jaegermeister CZ mě informuje, že:

· svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuji Mast-Jaegermeister CZ dobrovolně

· důvodem pro poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů, je můj zájem na zasílání obchodních sdělení (zejména newslettrů) ze strany Mast-Jaegermeister CZ, což by bez udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nebylo možné,

· mám zákonné právo na přístup a přenositelnost svých osobních údajů, na podání námitek proti zpracování mých osobních údajů, na opravu chyb a nepřesností a možnost požadovat omezení zpracování nebo výmaz svých osobních údajů

· mám právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

· mám právo tento svůj souhlas kdykoliv odvolat s tím, že odvolání mého souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).

· poskytnuté osobní údaje budou ze strany Mast-Jaegermeister CZ řádně zabezpečeny a po uplynutí doby jejich zpracování budou vymazány
· ve věcech souvisejících s tímto souhlasem a osobními údaji se na Mast-Jaegermeister CZ mohu obracet písemně na jeho shora uvedené adrese, nebo elektronicky na kontaktní emailové adrese Mast-Jaegermeister CZ : info@jaegermeister.cz

Shora uvedené informace ze strany Mast-Jaegermeister CZ beru na vědomí a udělením tohoto souhlasu současně potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Informací o zpracování a ochraně osobních údajů, která je k dispozici na https://www.mast-jaegermeister.cz/informace-o-zpracovani-osob-udaju a se všemi právy, které mi v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží.