Pravidla a podmínky

PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Tyto webové stránky provozuje společnost Mast-Jägermeister SE, se sídlem 38302 Wolfenbüttel, Jägermeisterstraße 7, Spolková republika Německo, Registrační číslo: HRB 7599, (dále jen „Mast-Jägermeister SE“, nebo „MJSE“). Používáním těchto stránek každý návštěvník těchto stránek vyjadřuje souhlas s následujícími podmínkami jejich používání:

Společnost Mast-Jägermeister SE a její dceřiná společnost Mast-Jaegermeister CZ s.r.o., IČ:46990054, (dále jen „Mast-Jaegermeister CZ“) průběžně kontrolují a aktualizují Informace na stránkách mast-jaegermeister.cz. V průběhu času však může dojít k tomu, že se některé informace změní. Společnost Mast-Jägermeister SE ani společnost Mast-Jaegermeister CZ s.r.o. nicméně nenesou jakoukoli odpovědnost či záruku za aktuálnost, správnost a úplnost informací, jež jsou na těchto stránkách k dispozici. Společnost Mast-Jägermeister SE nenese též žádnou odpovědnost za obsah jakýchkoli jiných webových stránek, jež jsou dostupné prostřednictvím odkazů na stránkách mast-jaegermeister.cz , a které nejsou spravovány společností Mast-Jägermeister SE. S obsahem takových stránek se tudíž společnost Mast-Jägermeister SE nutně nijak neztotožňuje a ani jej nepřijímá za svůj.

1. SOUBORY KE STAŽENÍ

Znaky, obrázky a symboly, které lze stáhnout z těchto webových stránek, jsou ochrannými známkami, které patří společnosti Mast-Jägermeister SE. Tyto symboly v jejich nezměněné podobě je povoleno používat pouze pro osobní potřebu, nikoli pro jakékoli komerční využití a/nebo pro politické účely. Jiné použití těchto symbolů podléhá předchozímu schválení společností Mast-Jägermeister SE, nebo její dceřinou společností Mast-Jaegermeister CZ s.r.o., pro použití na území České republiky.

2. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Každý uživatel souhlasí s tím, že používá tyto webové stránky na své vlastní riziko. Tyto stránky jsou nabízeny k použití bez jakýchkoli záruk a podle momentální dostupnosti. Společnost Mast-Jägermeister SE má právo kdykoli omezit nebo ukončit přístup k těmto stránkám, jakož i k určitým funkcím nebo částem těchto stránek. Stahování materiálů z těchto internetových stránek závisí na uvážení a vlastním riziku každého uživatele. Společnost Mast-Jägermeister SE dále nenese jakoukoliv odpovědnost za případné poškození počítače či ztrátu dat, k čemuž by mohlo dojít v důsledku stahování materiálů z těchto webových stránek. Bez ohledu na výše uvedené zásady je společnost Mast-Jägermeister SE bez omezení odpovědna za případnou újmu na životě, tělesné poranění či poškození zdraví, způsobené úmyslným jednáním. Pokud jde o veškeré případné další škody, za ty bude společnost Mast-Jägermeister SE odpovědna pouze v případě, že taková škoda byla způsobena úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním přímo společností Mast-Jägermeister SE, tedy jejími zákonnými zástupci, zaměstnanci či jinými osobami, které společnost Mast-Jägermeister SE využívá k plnění svých závazků. Kromě toho bude společnost Mast-Jägermeister SE odpovědna za nedbalostní porušení svých základních smluvních povinností (tedy takových povinností, nezbytných k naplnění účelu každé smlouvy, na jejichž dodržování může druhá strana vždy oprávněně spoléhat).

V odůvodn