Legenda o sv. Hubertovi

JAK SE JELEN DOSTAL NA LAHEV – ETIKETA PRODCHNUTÁ HISTORIÍ

Dle legendy byl mladý Hubertus zbrklý a nespoutaný lovec. Dokonce i ve dnech, kdy byl lov zakázaný, vyrážel se svým psem a puškou do lesa.

Jednoho dne však z hlubin lesa vyšel obrovský bílý jelen se zářícím křížem mezi parohy. Tehdy nevěřící Hubertus považoval zvíře za božské znamení. Po tomto setkání přísahal, že změní své způsoby a stal se oddaným misionářem ve službě církvi.

Po staletí si lidé tuto legendu vyprávěli, až se nakonec z pokořeného lovcem stal sv. Hubertus, patron lovců. Od zrodu Jägermeisteru před více než 80 lety zdobí jeho etiketu vedle ikonického nápisu právě i Hubertův jelen.

Legenda o Hubertovi

JAK SE JELEN DOSTAL NA LAHEV – ETIKETA PRODCHNUTÁ HISTORIÍ

Dle legendy byl mladý Hubertus zbrklý a nespoutaný lovec. Dokonce i ve dnech, kdy byl lov zakázaný, vyrážel se svým psem a puškou do lesa.

Jednoho dne však z hlubin lesa vyšel obrovský bílý jelen se zářícím křížem mezi parohy. Tehdy nevěřící Hubertus považoval zvíře za božské znamení. Po tomto setkání přísahal, že změní své způsoby a stal se oddaným misionářem ve službě církvi.

Po staletí si lidé tuto legendu vyprávěli, až se nakonec z pokořeného lovcem stal sv. Hubertus, patron lovců. Od zrodu Jägermeisteru před více než 80 lety zdobí jeho etiketu vedle ikonického nápisu právě i Hubertův jelen.

Legenda o Hubertovi

JAK SE JELEN DOSTAL NA LAHEV – ETIKETA PRODCHNUTÁ HISTORIÍ

Dle legendy byl mladý Hubertus zbrklý a nespoutaný lovec. Dokonce i ve dnech, kdy byl lov zakázaný, vyrážel se svým psem a puškou do lesa.

Jednoho dne však z hlubin lesa vyšel obrovský bílý jelen se zářícím křížem mezi parohy. Tehdy nevěřící Hubertus považoval zvíře za božské znamení. Po tomto setkání přísahal, že změní své způsoby a stal se oddaným misionářem ve službě církvi.

Po staletí si lidé tuto legendu vyprávěli, až se nakonec z pokořeného lovcem stal sv. Hubertus, patron lovců. Od zrodu Jägermeisteru před více než 80 lety zdobí jeho etiketu vedle ikonického nápisu právě i Hubertův jelen.