Marketingový kodex

Náš marketingový kodex se vztahuje na všechny značky distribuované společností Mast-Jaegermeister CZ s.r.o.

Jako rodinná společnost si uvědomujeme naši odpovědnost vůči lidem, kteří konzumují naše produkty, a proto provádíme marketing a reklamu našich produktů zodpovědně. Věnujeme zvláštní pozornost tomu, abychom zajistili, že naše prodejní, marketingové, komunikační a reklamní aktivity podporují odpovědné vychutnávání našich produktů dospělými, kteří je mohou legálně zakoupit a kteří se rozhodli je pít. Jsme přesvědčeni, že zahrnutí tohoto kodexu přispěje k dlouhodobému úspěchu naší značky.

Download Marketing-Kodex (PDF)

1. POuze pro dospělé

Jägermeister je určen pro dospělé, kteří jej mohou legálně zakoupit a kteří se rozhodli jej pít.

2. Prosazujeme odpovědnou konzumaci

Závazek společnosti Jägermeister týkající se odpovědné konzumace je důležitou nedílnou součástí všech inzerčních a marketingových postupů.

3. ODRAZOVÁNÍ OD NEPATŘIČNÉ KONZUMACE

Společnost Jägermeister podporuje odpovědné rozhodování týkající se spotřeby alkoholu a odrazuje od nepatřičné konzumace.

4. UZNÁVÁNÍ NOREM SPOLEČNOSTI

Marketing a reklama společnosti Jägermeister musí reflektovat všeobecně přijaté normy dobré chuti, ale zároveň brát v potaz, že tyto normy se mohou národ od národu lišit.

5. Zvyšování laťky

Marketing a reklama společnosti Jägermeister dodržuje veškeré zákony, předpisy a národní kodexy.

Marketingové a reklamní praktiky každé země, ve které podnikáme, budou pravidelně přezkoumávány, aby bylo zajištěno dodržování tohoto marketingového kodexu společnosti Jägermeister.