Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Děkujeme za váš zájem o naši společnost. Ochrana osobních údajů má pro vedení společnosti MJSE mimořádně vysokou prioritu. Používání internetových stránek mast-jaegermeister.cz provozovaných společnosti MJSE je v zásadě možné bez zadání osobních údajů. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje-li pro takové zpracování právní základ, obecně vyžadujeme souhlas subjektu údajů. Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu s pravidly ochrany údajů, která jsou specifická pro tuto zemi a platí pro společnost MJSE. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by naše společnost chtěla informovat veřejnost o druhu, rozsahu a účelu osobních údajů, které získáváme, používáme a zpracováváme. Dále budou subjekty údajů prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informovány o právech, která jim náleží. Společnost MJSE jako správce realizovala četná technická a organizační opatření, aby zajistila co nejkompletnější ochranu osobních údajů, které jsou zpracovávány prostřednictvím těchto internetových stránek. Přesto mohou přenosy dat na internetu v zásadě vykazovat bezpečnostní mezery, nemůže být tedy zajištěna absolutní ochrana. Z tohoto důvodu je každému subjektu údajů dovoleno poskytnout nám osobní údaje také alternativními způsoby, například telefonicky.

1.

DEFINICE POJMŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti MJSE je založeno na terminologii, která byla použita evropským zákonodárcem při vydání obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být pro veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery jednoduše čitelné a srozumitelné. Abychom to byli schopni zajistit, chtěli bychom napřed vysvětlit použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

  1. a) osobní údaje
    Osobní údaje jsou všechny informace, které se vztahují k identifikovaným nebo identifikovatelným fyzickým osobám (dále jako „subjekt údajů“). Za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, především prostřednictvím přiřazení k identifikaci jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, elektronický identifikátor nebo jednomu či více zvláštních prvků, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.
  2. b) subjekt údajů
    Subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce.
  3. c) zpracování
    Zpracování je každý úkon nebo soubor