NAŠE HODNOTY

 
 

SDÍLENÉ HODNOTY: PEVNÉ ZÁKLADY
Poslání firmy je písemným vyjádřením kultury v Mast-Jaegermeister. Je tvořeno třemi částmi, z nichž každá hraje jinou úlohu: hodnoty, vize a cíl firmy. Vize popisuje směr, kterým se Mast-Jaegermeister ubírá. Cíl určuje, kdo jsou zákazníci firmy a jaká jsou jejich očekávání. Pět hodnot má za cíl pomoci pracovníkům, aby se v rámci své každodenní práce soustředili na ty správné věci, a zřetelně podporovali úspěch společnosti z dlouhodobého a globálního hlediska.

  1. Podporujeme kosmopolitismus

  2. Nebojíme se inovací

  3. Inspirujeme zákazníky

  4. Nabízíme kvalitu

  5. Vzájemný respekt

 
Values.jpg