Etický kodex

 

OCHRANA MLÁDEŽE: OTÁZKA PRINCIPU
Dlouhodobá strategie v oblasti společenské odpovědnosti firem se u Mast-Jaegermeister zaměřuje především na ochranu mladistvých. S cílem zajistit dodržování rozsáhlých marketingových pravidel využívá tato rodinná společnost od roku 2009 interní marketingový kodex a systém v oblasti zajištění souladu s předpisy. V některých ohledech jdou ustanovení kodexu nad rámec příslušných právních norem a dobrovolných závazků uplatňovaných v oboru. Mezinárodní marketingový kodex je založen na pěti principech, které jsou základem pro všechny marketingové činnosti společnosti:

1. Jsme pro požívání alkoholu nejdříve od 18 let věku a později.
2. Podporujeme odpovědnou konzumaci alkoholu.
3. Jsme proti zlehčování účinků alkoholu.
4. Chováme ve velké úctě společenské normy a dohody.
5. Marketing a inzerce firmy Mast-Jaegermeister respektuje všechny zákony, předpisy a vnitrostátní dobrovolně přijaté kodexy.

Aby bylo zaručeno, že se pravidla kodexu a procesy zajištění souladu s předpisy uplatňují v každodenní praxi, účastní se zaměstnanci, poskytovatelé služeb a partneři Mast-Jaegermeister pravidelně interního školení.